Dakilang Kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos

Magandang Buhay! Narito po ang mga oras ng ating mga Misa ng Pasasalamat para sa Nagdaang Taon at sa Araw ng Bagong Taon.Manatili po tayong nakasubaybay para sa iba pang anunsyo ng parokya.

3 views0 comments