parish_edited.jpg

VISION

Isang Pamayanan ng mga Mananampalataya

na binubuo ng Pamilyang Nagkakaisa

at tumutugon sa Hamon ng Panahon,

Nagsasabuhay sa Misyon, Aral, at Halimbawa 

ni San Pablo Apostol 

Tungo sa Kaganapan ng Paghahari ng Diyos

MISSION

Ang Parokya ng San Pablo Apostol ay nag-tatalaga ng kanyang sarili na:

  • Makapaglulunsad ng mga programa na makatutulong sa pagpapataas ng antas ng kabuuan ng buhay ng bawat miyembro ng pamilya;

  • Mapapaigting ang pagpapalaganap ng Mabuting Balita sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya lalong-lalo na para sa mga kabataan;

  • Mapapalakas ang Batayang Pamayanang Kristiyano na siyang magsisilbing daan upang maipadama na ang simbahan ay bukas para sa lahat; 

  • Makapaghihikayat sa mga kasapi ng pamayanan na maki-isa samga gawan at pagdiriwang sa parokya lalong-lalo na sa mga binyagan ngunit hindi nagsisimba;

  • Makikibahagi sa pagpapalaganap ng misyon ni San Pablo Apostol na maipakilala si Hesus sa lahat ng mga tao para sa pagkakaisa at paghahari ng Diyos. 

CORE VALUES

PAGKAKAISA 

(Unity/Solidarity)

KATAPATAN

(Honesty)

AVAILABILITY

INTEGRIDAD

(Integrity)

PAGTALIMA SA KALOOBAN NG DIYOS

(Obedience to God)